3D i film och stillbild

3D-teknik kan användas för att åskådliggöra processer som är svåra eller omöjliga att filma på vanligt sätt. Det kan exempelvis röra sig om naturfenomen, industriprocesser och specialeffekter till filmat material.

Givetvis kan det också användas till att göra tecknad film.