Produktion av dokumentär-, informations- och utbildningsfilm

Vi ägnar stort intresse åt kommunikationsprocessen. Varje filmproduktion är unik, med sitt eget mål, sin egen målgrupp, sin egen dramaturgi och syfte.

Programutveckling sker tillsammans med beställaren, vi utvecklar ett manus för det ämne som skall bli film. Manuset utgör sedan grunden till produktions- och inspelningsplanering.

Distributionsformer kan vara DVD, VHS, Digital video, webb-TV eller multimedia på storbild/duk.

Produktionsexempel